Ενα μικρό Κιτ Εξωτερικής Αντένας για το Φορητό σας Ασύρματο

Οι φορητοί μας ασύρματοι υστερούν στην αποτελεσματικότητα τους για δύο λόγους. Έχουν μέτρια , έως κακή κεραία, και δεύτερον έχουν χαμηλή ισχύ.

Μπορούν όμως να βελτιωθούν προσθέτοντας μια καλύτερη κεραία (κάντε το οπωσδήποτε) και επίσης -αν μένουμε σταθεροί- μια κεραία βάσης.

Η ιδέα μου βασίζεται στην ιδέα του Bret από το Survival Comms. Στην ουσία μετατρέπει την βελτιωμένη κεραία του φορητού ασυρμάτου σε μια groundplane κεραία βάσης, κατασκευάζοντας ένα προσαρμογέα με radials.

web-IGP4059

Η κατασκευή μου προχωρά παραπέρα δημιουργώντας ένα εύκολα κατασκευάσιμο κιτ radials.

Continue reading “Ενα μικρό Κιτ Εξωτερικής Αντένας για το Φορητό σας Ασύρματο”

Advertisements

HAMsmithing – September 2017

Just as September was ending, I spent quite some time on small HAM projects.

1. I received the connectors and cables I ordered, so I sat down making cables for each DIY antenna I have.

2. I used some leftover PVC pipe to add 2 more sections in my collapsible antenna pole. Each section is 130cm (about 1.5 yards long), the wider my car trunk will allow. That makes for about 7 yards total height, just short of what one would need to make a sloping longwire antenna.

Continue reading “HAMsmithing – September 2017”

Το Κιτ Ασυρμάτου για τους Εθελοντές Επικοινωνιών της Πολιτικής Προστασίας του Portland, Oregon

Αρχικά εντοπίσαμε ατό το video και αποφασίσαμε να σας το δείξουμε γιατί είναι καλογυρισμένο και πολύ περιγραφικό.

Περιέχει τον προ-προγραμματισμένο ασύρματο, οδηγίες χρήσης, καλώδια σύνδεσης με κεραία, εφεδρική κεραία, τροφοδοτικό ρεύματος, κτλ.  Ένα πλήρες δηλαδή, αλλά βασικό, κιτ επικοινωνιών στα VHF.

Σκοπός του είναι να χρησιμοποιηθεί στους περιφερειακούς σταθμούς πυρόσβεσης από του εθελοντές του προγράμματος NET Amateur Radio Operators, δηλαδή το δίκτυο επικοινωνιών εκτάκτων αναγκών οργανωμένο σε επίπεδο γειτονιάς.

Πείτε μου τώρα εσείς τι από την παραπάνω παράγραφο συμβαίνει στην Ελλάδα.

A Small Source for Common HAM Radio Cheat Sheets.

I just stumbled on this webpage.

It is the manual and cheat sheets download page for the Multnomah County ARES group.

Obviously it just contains material for the radios they use, nevertheless it is no big sin to exploit their bandwidth and download the cheat sheet for your radio if it fits.

http://www.multnomahares.org/resources/equipment-manuals/

A Practical Interpretation of Antenna Gain, donuts included.

Antenna gain is not an easy notion for a new radio operator to pick up. Some even go as far as supposing that the antenna gain shows the increase in radio power.

But is not that the actual energy radiated is increased by the better antenna, this is not allowed by the law of the conservation of energy. It is because the radiated energy is handled, shaped-formed and directed better towards you.

A look at wikipedia tells us: ” In electromagnetics, an antenna’s power gain or simply gain is a key performance number which combines the antenna’s directivity and electrical efficiency. In a transmitting antenna, the gain describes how well the antenna converts input power into radio waves headed in a specified direction. In a receiving antenna, the gain describes how well the antenna converts radio waves arriving from a specified direction into electrical power.”

Now this explanation is correct but let’s make it simpler.

Continue reading “A Practical Interpretation of Antenna Gain, donuts included.”

HAMsmithing July 2017

This is a DIY USB charging cable for my Kenwood TH-F6A/F7E handheld radio.

web-IGP3869It is the same concept like the Baofeng USB to 10V charging cables that are found on eBay and amazon. But the virtue of the Kenwood HT is that it accepts a wide array of operating and charging voltage. Plugged to a 12V source it both charges and operates.

Continue reading “HAMsmithing July 2017”

Introduction to Surecom SR-112 Simplex Repeater Controller

The Simplex Repeater Controller Principle

The Surecom SR-112 Simplex Repeater Controller is a device that allows you to setup a “field” or “emergency” simplex repeater. In other words it is -and as we call it locally- a Parrot. It records and replays what it hears from the radio it is connected to.

So what the user has to do, is define the simplex repeater frequency, set it on the radio and connect the radio to a Simplex Repeater Controller by a purpose made/bought cable. The device will start repeating what the user will speak on the radio.

simplex_repeater_controller small

It is a dead simple, easy and economical way to set up a repeater and cover dead ground, but it does have its shortcoming. While simple technically, it is a bit complicated operationally. It requires all involved parties to expect a repetition of what they are hearing.

Let’s assume that a Simplex repeater is placed on the top of a ridge to cover its two sides. The caller will input the message on the repeater and another user on the other side will hear the repetition. but what if there is a third user on this side of the ridge, within range of the caller? It will hear the message twice! And if not advised Not to, he will probably try to respond on the call, disturbing the repetition….

Continue reading “Introduction to Surecom SR-112 Simplex Repeater Controller”